บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเป็นสินค้าทางการเงินที่ใช้บ่อยที่สุด: คนส่วนใหญ่มีบัญชีการเงิน หากคุณชอบเจ้าของบัญชีส่วนใหญ่คุณก็ไม่คิดอย่างที่คุณต้องการจากบัญชีปัจจุบันก่อนลงชื่อสมัครใช้บัญชีซึ่งหมายความว่าบัญชีปัจจุบันของคุณอาจไม่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณเบิกเกินบัญชีบ่อยครั้งคุณไม่ต้องการให้บัญชีมีค่าใช้จ่ายเบิกเกินบัญชีที่มีราคาแพงหรือถ้าบัญชีของคุณมักมีเครดิตอยู่คุณไม่ต้องการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับยอดคงเหลือ