หลายคนสับสนโดยประเภทของเงินให้สินเชื่อที่มีอยู่ นี่คือคำแนะนำสินเชื่อที่เป็นประโยชน์สำหรับสินเชื่อที่มีอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อที่ไม่ถูกต้องเป็นเงินกู้ที่ออกแบบมาสำหรับหลาย ๆ คนที่มีอันดับเครดิตไม่ดี