เมื่อเราทำงานกับผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่ของเราและลงทุนผลของแรงงานเหล่านั้นในการดูแลบุตรหลานของเราและทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้าสู่ชีวิตที่เป็นอิสระของพวกเขาทำให้เราสามารถลงทุนรายได้ส่วนเกินของเราในการจัดหาเงินออมเพื่ออนาคตของเรา โดยธรรมชาติเราต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีที่สุด เนื่องจากบทความสั้น ๆ นี้จะแสดงให้เห็นถึงปัญหาของบัญชีออมทรัพย์เงินสดและการเลือกบัญชีใดจะง่ายกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำซึ่งสถาบันการเงินไม่เต็มใจที่จะเสนอเรื่องอื่นที่น่าสนใจ